Stadsmanifest ‘Wij zijn Leiden’

 

Dit ís Leiden
Leiden is: Stad van mijn Hart – zingen we in het Leidse volkslied.
Leiden is: Stad van Ontdekkingen – zeggen we, als we onze stad aanprijzen.
Leiden is, al eeuwen: Stad van Vrijheid – zie het motto van zowel de Gemeente als de Universiteit Leiden.

Waarom laten wij ons Hart spreken voor Leiden, Stad van Ontdekkingen en van Vrijheid?
Omdat wij hier wonen en/of werken.
Omdat wij trots zijn op heden & verleden van onze stad & streek.
Omdat wij ons samen inzetten voor een nóg betere toekomst.

Zo werken wij, in Leiden
Werken en samenwerken – dát kunnen we in Leiden. Bij de organisatie van ‘3 oktober’; in buurten en bedrijven;
op scholen en sportclubs; in stichtingen en verenigingen; in de wetenschap, de zorg, de hulpverlening; in ateliers en laboratoria.

Door werken & samenwerken leren we elkaars wensendromen en problemen kennen. Zo ontstaan, steeds opnieuw, vriendschappen, die ons in vrijheid verbinden. Waarbij hoort: échte vrienden luisteren naar elkaar, en
zo nodig zeggen ze elkaar de waarheid.

Zo zijn circa 750 Leidenaren in de jaren 2016/2017 met elkaar in gesprek gegaan, in een ‘Burgertop L750’.  Waar en hoe kunnen wij onze stad mooier, socialer, schoner, groener, ondernemender, beter bereikbaar, creatiever, gastvrijer maken? In tientallen huiskamers, in alle Leidse wijken, in de cafés en kantines, in de Stadsgehoorzaal – op talloze plekken is deze vraag besproken. Honderden ideeën zijn uitgewisseld. Enkele grote lijnen tekenen zich af.

Dit staat ons te doen, in Leiden
In Leiden, de stad waarin wij ons thuis voelen en waarop wij trots zijn, valt nog veel te vernieuwen en te verbeteren:
▪ Er is behoefte aan meer kleine, duurzame, betaalbare woningen voor zowel jongeren, nieuwkomers als ouderen.
▪ Het Stationsgebied is nu geen aantrekkelijke entree van de stad. Laat alle burgers meedenken over een mooiere invulling van dit gebied.
Laat dat niet alleen over aan bestuurders en projectontwikkelaars.
▪ Leiden is de dichtstbevolkte stad van Nederland. Om de stad leefbaar te houden, is meer groen nodig, schonere lucht en minder vervuiling. 
▪ Maak van Leiden nóg meer een inclusieve stad, waar ook nieuwe inwoners en mensen in achterstandsituaties zich thuis en welkom voelen.
Maak het makkelijker sociale contacten te leggen, via fysieke en digitale ontmoetingsplekken.
▪ Val ondernemers niet lastig met overbodige regels.
▪ Schep de voorwaarden voor een gevarieerder winkelaanbod. Geef zowel grote als kleine ondernemers de ruimte en denk ook aan pop-up mogelijkheden. 
▪ Creëer meer experimenteerruimte voor jonge kunstenaars en makers in de stad. Nu zien we dat veel kunstenaars uit Leiden vertrekken, omdat steden als Amsterdam, Den Haag en Rotterdam meer betaalbare en avontuurlijke mogelijkheden bieden. 
▪ Burgerinitiatieven kunnen de afstand tussen het bestuur en de burgers verkleinen. Hier ligt ook een belangrijke taak voor de lokale overheid. Stimuleer en faciliteer de participatie van alle inwoners.

Zó zijn wij Leiden
Hoe gaan we samen aan de slag om kwesties, zoals hierboven genoemd, aan te pakken?
Klagen mag, móet soms zelfs, maar het helpt niet echt. Hoe dus wel? Laten we dit afspreken:

Wij zijn Leiden – ongeacht afkomst of herkomst, met respect voor elkaars verschillen, overtuigingen, geaardheid.

Wij praten Leids – nee, niet allemaal in het Leidse dialect, maar wel in voor iedereen begrijpelijke taal, met open geest en open vizier, zonder te vervallen in schuldvragen of vooroordelen, steeds op zoek naar concrete opbrengst en oplossingen.

Wij denken en doen Leids – en benutten hierbij alle talenten in onze stad, van scholieren en studenten, van ‘jong en oud’, van ondernemers en onderzoekers, van vakmensen en vrijdenkers, van bestuurders en buurtbewoners.

Met elkaar zijn wij het kloppend Hart van Leiden, Stad van Ontdekkingen en van Vrijheid.

Leiden, november 2017

Dit Stadmanifest ‘Wij zijn Leiden’ vormt een samenvatting van vele tientallen gesprekken van Leidenaren, die in het kader van de Burgertop L750 sinds najaar 2016 zijn gevoerd. Voor meer verslagen: zie Leideningesprek.nl.