Welkom bij Leidse Gesprekken

Leidse Gesprekken is een burgerinitiatief sinds 2016 dat werkt aan meer democratie in de stad en meer betrokkenheid van de Leidenaren bij de besluiten en de activiteit van de gemeente. We zetten in op maximale invloed van de Leidse burger op de manier waarop zijn leven en zijn leefomgeving vorm krijgt. Wij adviseren over en begeleiden de dialoog die hieraan bijdraagt.

Wij geloven dat een persoonlijke benadering, luisteren, respect hebben voor elkaars mening en belangen noodzakelijk is voor een goede dialoog en dat er begeleiding nodig kan zijn om dit te garanderen. 

Lees over onze doelstellingen op deze pagina

Zie wanneer we in actie komen via onze agenda

Wilt u meer weten? Neem dan contact met ons op via l750burgertop@gmail.com

Leidse Gesprekken is ondergebracht bij het Stadslab als rechtspersoon wanneer nodig.

Archieven