Onze projecten en werkwijze

We werken zowel op verzoek van organisaties zoals de gemeente, wijkverenigingen of andere groepen Leidenaren in de vorm van een burgerinitiatief als op eigen initiatief.

We spelen hierbij zowel de rol van adviseur als gespreksbegeleider.

In 2022 en 2023 hebben we wijkgesprekken over de energietransitie begeleid en in 2023 het burgerberaad over hetzelfde onderwerp.

Ook hebben we in 2023 de gemeente geadviseerd over de Handreiking participatie

In 2024 willen we ons meer gaan richten op eigen initiatieven. Er zijn diverse maatschappelijke thema’s die we graag vooruit zouden willen helpen in de vorm van een project. Te denken valt onder andere aan prettig ouder worden in Leiden.

Heb je een initiatief waarvoor je ons zou willen inzetten? Neem dan contact met ons op via l750burgertop@gmail.com We onderzoeken dan samen met je hoe deze inzet vorm kan krijgen.

Wil je meedoen aan Leidse Gesprekken als vrijwilliger? Meld je dan ook bij ons aan.