Voor onze volgers,

Zoal beloofd zullen we  met meer regelmaat iets van ons laten horen. Allereerst wensen we al onze volgers een goed, groen, gezond 2020 toe. Natuurlijk met veel betrokkenheid en participatie-mogelijkheden  naar alles wat je beweegt aangaande Leiden als stad en woonplaats. Wij willen daar met volle energie graag aan bijdragen en mogelijkheden scheppen. Om ons daarover te bezinnen, na te denken welke kansen er liggen, komen we in januari met ons allen bij elkaar. Goed om ook wat ons zelf betreft ,aandacht en tijd te geven. De resultaten komen natuurlijk ook hier weer te lezen.

Inmiddels zijn vorig jaar november de gesprekken in de Mors afgerond. Jullie houden de officiële informatie over de informatie nog te goed. Het is nog even wachten op de reactie van  de kant van de gemeente namelijk.

We hebben begrepen dat de volgende wijk waar de gemeente mee aan de slag wil de Kooi/Groenoord zal zijn. Wij willen wel weer bijdrage met onze methode van huiskamergesprekken, want dat bevalt van alle kanten nog steeds goed. En natuurlijk proberen we uit onze ervaringen steeds weer verbeterpunten aan te dragen. Maar daarover hoop ik de volgende keer dus meer over te kunnen vertellen.

Misschien zien we elkaar op de nieuwjaarsreceptie van de gemeente op 6 januari 21 uur in de Pieterskerk?

Vriendelijke groet,

Edith van Middelkoop