Beste volgers,

Vanmorgen las ik dit artikel van het Binnenlands bestuur van Hans Bekkers. Gelukkig verschijnen er steeds meer artikelen in deze sfeer. Wat mij trof was al de eerste kop:

‘Ambtenaren, verlaat de overheidsgebouwen’

Overheden kunnen onderling leren van de manieren waarop inwoners betrokken zijn bij maatschappelijke vraagstukken. Het belangrijkst? Hoe om te gaan met de uitkomsten van participatie? ‘Aan het begin van ieder participatieproces moet dat helder

Inderdaad is het van belang welke vorm van participatie aan de orde is. Vandaar dat ons motto is: verken met  de betrokkenen vanuit de lokale overheid eerst welke vorm van participatie wenselijk en mogelijk. Dat is een hele stap verder dan vanuit de overheid al de vorm  bepalen  van die participatie. Ik bedoel nu niet de volgorde van de trappen van de participatieladder (inspraak, advies, enz). Maar stel dat er een gebied ontwikkeld moet worden binnen de bestaande omgeving. Hoe boeiend is het niet met diegenen die mee willen denken(open inschrijving natuurlijk) te verkennen welke participatie hier op haar plaats is? Welke mogelijkheden van participeren bedenk je met elkaar? Het inventariseren wat wel/niet (meer) mogelijk is, hoort er ook bij. Dan komt de ambtelijke en bewoners-samenwerking vanzelf om de hoek kijken. Het zal verrassende ideeën opwerpen, want in open  samenspraak komen nieuwe en vernieuwende mogelijkheden op tafel. Vast ook iets om Leidse gesprekken in te zetten!

Namens Leidse Gesprekken,

Edith van Middelkoop