WHY

Leiden in Gesprek wil Leidenaren met elkaar verbinden, de dialoog versterken en betrokkenheid van Leidenaren op buurt- en stadsniveau vergroten. Zo:

  1. vergroten we het onderlinge contact tussen Leidenaren;
  2. krijgen goede, nieuwe en creatieve ideeën een plek;
  3. kunnen we ideeën en wensen van Leidenaren faciliteren en zo inbreng hebben op besluitvorming
  4. en verkleinen we de eventuele kloof tussen allerlei partijen in de Leidse samenleving.

HOW

We bieden een onafhankelijk en benaderbaar platform waar iedereen ons kan verzoeken gesprekken te faciliteren. Tegelijkertijd signaleren we ook zelf onderwerpen waarover gesprekken gevoerd kunnen worden. Door onze kennis en ons netwerk zorgen wij ervoor dat bij de gesprekken de juiste mensen aan tafel zitten, we het gewenste onderwerp bespreken en de toon altijd positief en respectvol is. Met deze mix van ingrediënten zorgen we voor de maximale opbrengst uit de gesprekken.

WHAT 

Het centrale middel van Leiden in Gesprek is het huiskamergesprek. Hiermee bedoelen we gesprekken in een vertrouwde en laagdrempelige ‘huiskamer setting’ met relevante betrokkenen. We streven altijd naar een grote diversiteit aan gespreksdeelnemers en deelnemers zorgen hier bij voorkeur ook zelf voor. Het verder brengen van de uitkomsten van de gesprekken ligt bij de aanvragers zelf, maar Leiden in Gesprek kan hierin wel een verbindende rol spelen.

Email: L750burgertop@gmail.com