Impressie van de Burgertop Matchmarkt op 11 november in het stadhuis te Leiden. (Ineke van Weezel)

Deze burgertop stond in het teken van de presentaties van burgerinitiatieven, gestart op de Burgertop van 22 maart. Het was een verrassende bijeenkomst en startte met een inspirerende lezing door Conny Broeyer over Het Singelpark, een van de meest succesvol burgerinitiatieven in Leiden.

Conny is (mede)initiatiefnemer van het project Singelpark, geïnspireerd op de Highline van New York. Veel Leidenaren zijn inmiddels bij het Singelpark betrokken. De gemeente heeft dit initiatief omarmt. Conny gaf tips voor een succesvolle aanpak van initiatieven. Tip 1 is om te starten met een klein concreet initiatief waar draagvlak voor is. De Kweektuin bij het station was zo’n inspirerende start voor het Singelpark. De kweektuin is samen met bewoners vorm gegeven en geeft draagvlak voor het vervolg van de stappen in het initiatief. Betrekken van bewoners vanaf het begin is van belang. Het Singelpark kreeg bekendheid door fotoreportages door Leidse amateurfotografen, een website en het organiseren van wandelingen. Haar lezing “Burgerparticipatie theorie en praktijk” is terug te vinden op de site.

Edith van Middelkoop heeft namens L750 een Manifest L750 aangeboden aan Marleen Damen, wethouder verantwoordelijk voor burgerparticipatie. In dit manifest is samengevat wat er in 2016 en 2017 is gebeurd in en rond de Burgertop, waar circa 750 mensen bij betrokken zijn, Er is gepraat in huiskamers en cafés hoe we Leiden mooier, socialer, schoner, groener, ondernemender, creatiever en gastvrijer kunnen maken. Er zijn honderden ideeën uitgewisseld, waarvan 269 zij te vinden op de site. Er is een keus gemaakt om 12 ideeën omgezet initiatieven waarvan er 7 initiatieven zijn gepresenteerd op deze ochtend.

Het gaat om de volgende initiatieven; Liefs, je Buur, Leiden Centraal Park, De Leidse Woongolf, De Spot, Meer ruimte voor experiment voor jonge makers, De Raapstelen en Enurrgie Lekker Zelluf. Deze initiatieven zijn verder in de bijlagen te lezen.

Op de Markt was de gelegenheid om in gesprek te gaan over deze initiatieven en een match te maken met ander ideeën of initiatieven.

De sessie werd beëindigd in een paneldiscussie onder voorzitterschap Marijn Kramp, redactiechef van het Leids Dagblad over Wat zijn de opbrengsten van L750?

Er is veel gebeurd sinds de start van de Burgertop van maart 2016. Het is een vliegwiel geworden voor projecten en we zijn een netwerkorganisatie geworden. Met name de huiskamerbijeenkomsten zijn succesvol; opvallend was de diversiteit van de deelnemers en de vele ideeën die het heeft opgeleverd.

Mensen lopen warm voor de stad maar keren zich af van de politiek.

De waarde van L750 is niet alleen gericht op de resultaten van de initiatieven, maar heeft ook een andere waarde; namelijk dat burgers verantwoordelijkheid nemen voor eigen buurt en in verbinding staan met hun buurt.

Dit eist ook een andere houding van de gemeente. Van belang is een betrokkenheid vanuit de gemeente, die nu wordt gemist.

De uiteindelijke verantwoordelijkheid van grote plannen ligt bij een gemeente. Maar je krijgt veel betere plannen indien je burgers daarbij betrekt. Hoeveel ruimte krijgen burgerinitiatieven bij de gemeente? Politieke partijen zijn geïnteresseerd als het ook maar leidt tot concrete initiatieven. Het Singelpark heeft goede ervaringen in de samenwerking met de gemeente, waar andere initiatieven weer iets aan kunnen hebben.

Van belang is het eigenaarschap van een initiatief. De gemeente kan een initiatief steunen en niet overnemen. Een gemeente heeft ook de rol om de belangen af te wegen.

Gevraagd of de organisatie van de L750 moet blijven bestaan; nodig is een helpdesk voor goede plannen.

Of L750 voor of na de verkiezingen contact met de gemeente moet gaan leggen? Na de verkiezingen kunnen nieuw raadsleden worden benaderd is tot slot de keus van het panel.