Voor onze volgers 1-3-2021

Op 22 februari heeft de webinar plaats gevonden met als titel “Door de bomen het bos weer zien”. Er stonden verschillende presentaties op het programma, waarna er parallelle sessies georganiseerd waren. Het net nieuwe voorstel van de bomenverordening bracht veel discussie, ook al omdat veel bomenliefhebbers en deskundigen meepraatten over de Leidse bomen. Er komt nu een groep van mensen bij elkaar om reactie op het voorstel van de bomenverordening te geven. De parallelle sessies werden ondersteund en begeleid door mensen van Leidse Gesprekken. Zo kwam het weer mooi te pas, dat wij als Leidse Gesprekken lid zijn van het kernteam Leidse Donut Coalitie. Ant van Brandenburg, lid van de Leidse Donut, heeft met dit initiatief hier een grote inzet geleverd met een prachtig resultaat. Zie hieronder het programma. maar liefst ruim 60 mensen namen deel!

Afbeelding van de stapstenen Wijkpark Merenwijk

Het programma van de avond was:

19:45   Online inloop
20:00   Welkom bij het Ideecafé – Ckees van Oijen
20:10   Toelichting op de concept-bomenverordening – Wethouder Ashley North
20:20   Inleiding, parallelle sessie en digitale tools – Ant Brandenburg
20:30   Presentatie: De bomen zien – Rinny E. Kooi
20:35   Parallelle sessies Leidse Gesprekken
21:20   Uitkomsten uit parallelle sessies delen
21:40   Afsluiting – Ckees van Oijen
21:45   Napraten tot uiterlijk 22:00

Verder zijn we gevraagd om op 10 maart de webinar te begeleiden wat vanuit SosMors Leiden georganiseerd wordt. Een groep actieve bewoners hebben een alternatief plan bedacht over de uitbreiding van de extra woningen zoals de gemeente dat nu voorstelt. Dat alternatief wordt tijdens deze webinar gepresenteerd. Als onafhankelijk platform zijn we benaderd om de avond te begeleiden. Ik zal die taak op me nemen.

Tot zover en tot later

Edith van Middelkoop