Leidse Gesprekken doet meer meer dan alleen gespreksbegeleiding. Zoals in onze uitgangspunten te lezen is hanteren we een aantal criteria voor een goede besluitvormingsprocedure. We hebben kortom een mening over hoe je dat goed doet en adviseren hierover.

De gemeente heeft in een breed voorbereidingsproces een handreiking samenwerken in de stad voorbereid die we leesbaar een inspirerend vinden. Als aanvulling daarop hebben we nog wel wat kanttekeningen meegegeven. Want: het moet ook wel écht gaan gebeuren… Daarnaast vinden we dat participatie twee kanten op werkt. Niet alleen als de gemeente inspraak of medewerking wil, maar ook als Leidenaren initiatieven hebben noemen we het participatie. Ook dan moet de gemeente thuis geven en die initiatieven steunen. Ons volledig advies lees je hier.