Beste Volgers,
Zoals beloofd: over een tijdje zullen we meer vertellen over onze doorstart. Nu is het dan zover! Vanaf nu heten we niet meer L750, maar wel Leidse Gesprekken. Ja, het logo zullen jullie nog wel eens tegen komen. Maar aan het nieuwe logo wordt op dit moment gewerkt.
Waarom de naam Leidse Gesprekken? Omdat dat juist datgene is, wat we door willen zetten. Daar draait het allemaal om: in gesprek zijn met elkaar, over datgene waar je je betrokken voelt, waarom je een initiatief wil starten, waar je elkaar nodig hebt, waar je dichter op besluiten wil zitten; kortom je wil meedoen met een positieve houding voor iets wat Leiden aangaat, wat goed is voor je stad. Dat is een vorm van burgerparticipatie, je stem laten horen, gehoord willen worden en delen met elkaar. Draagkracht verzamelen, en stappen zetten. Die gesprekken willen wij faciliteren. De methode die zo goed is bevallen, handhaven we natuurlijk: de huiskamergesprekken. Dat kan ook in een buurthuis, kerkzaaltje, enz. Maar wel in huiskamersfeer. Omdat dat dicht bij is, daar kan zo iedereen in stappen.

Wil je participatie bevorderen dan is persoonlijke benadering volgens Leidse gesprekken voorwaarde. Door middel van de vorm van huiskamergesprekken lukt dat ook. In deze unieke en laagdrempelige van in gesprek zijn met elkaar staat de persoonlijke benadering centraal. Immers een betrokkene nodigt vanuit zijn eigen kring/netwerk mensen uit die hij/zij ontvangt in de huiskamer.
Zo’n gesprek kan diverse thema’s als onderwerp hebben: zorg, vluchtelingen, ouderen, klimaat, economie, schone straten, ontwikkeling in je eigen wijk. Zolang het maar betrekking heeft op onze eigen stad en leefomgeving.
Leidse gesprekken wil faciliteren daar waar hun bijdrage relevant is. De ruim 60 huiskamer gesprekken die tussen november 2016 en maart 2017 hebben plaatsgevonden hebben van de deelnemers hoge waardering gekregen. Leidse Gesprekken beschouwt deze manier van in gesprek zijn met elkaar dan ook voor herhaling vatbaar.

Een huiskamergesprek gaat uit van respect, dialoog, positiviteit en willen luisteren naar elkaar. Leidse Gesprekken kan daar in ondersteunend zijn.
De wens om deze gesprekken te houden kan van verschillende kanten komen. Soms zal dat vanuit een burgerinitiatief zijn, soms vanuit een organisatie (gemeente, ondernemers, wijkvereniging). Wanneer Leidse Gesprekken benaderd wordt, kan er verkend worden wat de mogelijkheden zijn. Andersom kan ook: wanneer Leidse Gesprekken een gebeurtenis signaleert waar zij en bijdrage zou kunnen leveren, neemt zij zelf met betrokkenen contact op.

Op dit moment zijn we bij twee situaties betrokken . Ten eerste is dat bij de pilot Zuid-West: hoe ziet die wijk er in 2040 uit? Het gaat dan om de fysieke en duurzame ontwikkeling van die wijk. Geen gemakkelijke opgave! Juist ook omdat je vanuit het nu naar de toekomst moet kijken. Wat zijn de kansen? Wat zijn de bedreigingen? Welke aspecten komen met deze huiskamergesprekken op tafel te liggen? Als onafhankelijke en geen mening hebbende gespreksleider wordt van je gevraagd deze gesprekken te faciliteren. Onze inbreng is van het begin af aan eentje die erg let op het taalgebruik en het laagdrempelige bewaakt. En: waar kunnen we wel over praten en wat staat al vast? O zo belangrijk omdat van te voren goed af te stemmen. Net zoals het belang om van gemeentezijde te weten wat er mee gaat gebeuren; daar moet je op kunnen rekenen. Afspraak is afspraak.

Ten tweede is dat bij de wijken rond het Energiepark. De bewonersverenigingen van die wijken willen de informatie van deze wijkbewoners ophalen over wat zij vinden en willen met dit gebied. Dat is nog niet eerder gebeurd en Leidse Gesprekken zal als facilitator deze gesprekken ondersteunen. Juist omdat wij geen mening hebben kunnen wij hieraan ondersteunend zijn.

Een lang verhaal, maar er was ook veel te vertellen. En: zijn er onder jullie die met ons mee willen denken? Voel je welkom! Die gespreksleider willen zijn? Meld je aan. We nemen contact met je op. En: is er een webmaster onder jullie die het leuk vindt om af en toe van betekenis te willen zijn? Meld je aan bij L750burgertop@gmail.com