28-11-2020

Beste mensen,

Eerst maar een grote bekentenis: er is te veel tijd verstreken tussen de vorige keer dat ik wat schreef en dan nu deze keer. Is dat omdat er misschien niets gebeurd is? Nee dat geeft de werkelijkheid niet weer. Misschien wel het tegenover gestelde: er is veel gebeurd, wij als Leidse Gesprekken zijn vaak “de vloer” op geweest.  Blijkbaar zijn  we beter in het participeren met Leidse gesprekken, en het dan ook echt doen, dan jullie daarover informeren. Eigenlijk is het hoog tijd om wat informatie te delen. Met welke zaken zijn wij dan wel bezig geweest? Waar ben je de Leidse Gesprekken misschien wel tegen gekomen?

Zoals jullie weten, kunnen wij gevraagd worden als Leidse Gesprekken dan wel ons zelf aanbieden. Langer geleden alweer heeft Leidse Gesprekken zich 1 keer aangeboden aan de Gemeente. Aanbieden betekent dat, dat wij  als onafhankelijk  (en gratis burger-) initiatief een kwalitatief goede methode hebben om informatie bij bewoners op te halen. Daarin versterken wij dus de participatie en het duidelijk krijgen van wat er leeft bij de bewoners van dat gebied. Dat  was in het kader van Leiden 2040. De eerste keer heeft dat plaatsgevonden in Leiden Zuid West. Tot nu toe is dit dus oud nieuws.

Daarna is Leidse Gesprekken weer gevraagd om gesprekken te begeleiden in de Mors. Dat was voor het corona tijdperk, dus konden de gesprekken nog gewoon in de huiskamers  van de Mors plaats vinden. Wat een mooie ervaringen zijn daar opgedaan, zo horen we ook van de Morsbewoners met wie we hebben gesproken.

De volgende activiteiten hebben te maken met het Nieuw Leids Bolwerk. Daar was het van belang te verdiepen en te filteren van wat al in eerder stadium was opgehaald, bijvoorbeeld door de enquêtes. Helaas, inmiddels had het corona tijdperk ons ingehaald. De gesprekken begeleiden in huiskamers, dat konden we vergeten. De organisatie van het Nieuw Leids Bolwerk hechtte echter veel waarde aan het voortzetten met de Leidse Gesprekken. Dus zijn we overgegaan van het concept huiskamers naar het digitale tijdperk. Ons werd een training aangeboden en zo konden we toch als Leidse Gesprekken verder begeleiden. Natuurlijk was het een grote stap, fysiek aan tafel met elkaar, dat spreekt ons het meest aan. Toch werd het een enthousiaste ervaring wat betreft het contact, de mogelijkheden en de uitkomsten.

Die ervaring met de digitale gesprekken kwam ons zeer van pas. Leiden Noord stond op de gemeentelijke agenda, in het kader van Leiden 2040. Wij werden weer gevraagd om ook hier onze gespreksleiders in te zetten. Ook hier konden we dus gebruik maken van onze ervaring in de digitale begeleiding! We hoopten dan ook op een groot aantal gesprekken, die we op deze manier konden begeleiden. Helaas waren er maar weinig mensen die zich bij de gemeente hadden opgegeven. Jammer, want de gesprekken zelf werden als boeiend ervaren.

Dan het laatste nieuws: Leidse Gesprekken is lid van het kernteam Leiden DonutCoalitie. Het hele team bestaat uit Groen Ideecafee, Stadslab,  Goed Wijkambassadeurs en Leidse Gesprekken. Op 7 december wordt er gestart met een webinar, deze keer vanuit Online Ideecafee. Verbinding, bij elkaar brengen,  van 1 + 1 = 5 maken om de tanden te zetten in de Duurzame Doelen in Leiden. Wil je alvast meer weten over waar het eigenlijk overgaat, ga dan naar de website www.kateraworth.com. Zij is de initiator en inmiddels gaat de Donut wereldwijd.   Naast alles wat er al in Leiden op het gebied van duurzaamheid gebeurt, wil de DonutCoalitie Leiden zich inzetten om sociale en duurzame innovaties in de stad zichtbaar te maken. We bouwen voort op bestaande initiatieven, versterken netwerken van sociale en innovatieve stadspartners en organiseren maandelijks een Stadshap. Meedoen met de webinar: meld je aan via ideecafee@ideewinkel.nl

Dit was wat er toch verteld moest worden. Jullie volgers zijn weer even bij. Ik beloof niet meer zo lang te wachten, want nee, nog niet alles is verteld!

Vriendelijke groet, namens Leidse Gesprekken, Edith van Middelkoop