Stand van zaken

Zoals in ons profiel beschreven staat, ondersteunen wij burgers voor burgers. Het doel is om participatie te bevorderen. In ieder geval willen wij ondersteuning bieden daar waar we ons zelf aan bieden en waar we gevraagd worden, als dit past binnen onze bedoeling en zo wanneer nodig een brug kan zijn naar participatie en de Leidse politiek.

We merken dat juist daar de druk is komen te staan, de laatste maanden zeker. Er komen steeds meer geluiden over het niet blij zijn met de participatie ten opzichte van de Leidse politiek. Dat is misschien de reden dat er vaker om onze ondersteuning gevraagd wordt. Zo ook was er de vraag vanuit de actieven en constructieve groep bewoners van S.O.S. Mors. Geheel vrijwillig opgezet om hun kennis en ervaring aan de hele stad te gunnen Meer weten: zie de site www.sos.mors.nl Er zijn inmiddels twee webinars door ons ondersteund. Ik heb kunnen voorzitten en Hans Willemse was de trouwe achtervang.

We kennen allen de plek waar vroeger VenD huisde. Dat pand is het zo waard om weer een goede en nieuwe bestemming te krijgen. Vanuit het Stadslab zin er grootste plannen bedacht en veel Leidenaren hebben al mee kunnen denken vis een webinar. Leidse Gesprekken heeft hier ook een gespreksleider kunnen leveren. We zullen er binnenkort vast weer meer van horen.

Verder zal het niemand zijn ontgaan dat er een landsbrede vraag is ontstaan naar het bestaan va burgerraden/ burgerfora. Wij zijn van mening dat het bij ons past hier stappen in te zetten en te verkennen at die volgende stappen dan kunnen zijn. Het burgerforum is ook een manier om te bekijken hoe je op serieuze wijze participatie kan bevorderen.

Als laatste is het nog goed te noemen dat onze gang langs de politie partijen nog steeds gaande is. GroenLinks, en de PvdA hebben we al bezocht en nu volgt het contact met D’66

Tot zover, namens Leidse Gesprekken, vriendelijke groet,

Edith van Middelkoop