Beste mensen,

1: Zoals beloofd hier dan de evaluatie van de huiskamergesprekken  gehouden in de Mors eind 2019. Dus is een gezamenlijke evaluatie van de gemeentelijke partners  en van ons. Belangrijk punt is, dat er geconstateerd is dat deze manier van samenwerken resultaat brengt. Ook dat we er samen steeds beter in worden en er ook weer zin hebben. We verwachten wel dat we aan meer “huiskamers” kunnen komen als we eerder met het zoeken daarnaar kunnen beginnen. Tot nu toe was de afspraak te wachten tot de “startnotitie” van het betreffende gebied voorlopig vastgesteld was, althans de uitgangspunten ervan. Dat gaan we een volgende keer anders doen.

De bijgaande foto’s geven een indruk hoe gemotiveerd je gewoon echt aan het inventariseren bent met elkaar. De gesprekken verlopen steeds , tot ons genoegen, in geanimeerde sfeer. En dat is steeds weer het geval!

2: Een volgende bijdrage zal waarschijnlijk zijn aan het Nieuw Leids Bolwerk. De gesprekken daarover zijn gaande. Daarnaast zijn we van plan de politiek te benaderen: participatie van onder, daar gaat het om. Daarom  lijkt ons van belang om onze kennismaking met de Leidse politiek te hernieuwen!

3: Als laatste: we hebben een open brief voor alle wijk/organisaties  geschreven en gaan die dus versturen.  Op die manier willen we aangeven dat we er met onze  methode klaar staan een bijdrage te leveren aan situaties waar onze methode ondersteunend kan zijn.

Hoort zegt het voort! Tot zo ver

Vriendelijke groet, Namens Leidse Gesprekken,

Edith van Middelkoop