Voor onze volgers

Warmtevisie gemeente Leiden

Inderdaad, erg lang geleden dat er hier een nieuw bericht van ons te vinden was. Terwijl er zoveel gebeurd is. Misschien is dat wel de reden geweest. Wat hebben we dan als Leidse gesprekken de laatste tijd aangepakt?

Ik wil vooral hier nu noemen wat zich in Leiden heeft afgespeeld rond het onderwerp Warmte Transitie. Vanuit het college werd met name ingezet op de warmte transitie via de warmtelink vanuit Rotterdam (pijpleiding). Vanuit de wijken, waar veel deskundigen op dit gebied zich al hebben georganiseerd, kwamen meerdere mogelijkheden tot ander warmte bronnen gebruik. Dat was voor ons als Leidse Gesprekken een belangrijke reden om bij te dragen aan het ophalen van deze eigen “koplopers”. Sinds midden april zijn wij hier bij betrokken geweest; het eerste contact met de betrokken afdeling van de gemeente is toen gelegd.

Inmiddels hebben we 12 wijken aangedaan. Het thema is de Warmte Transitie in Leiden. Gezamenlijk, met de afdeling communicatie van de gemeente en Leidse Gesprekken is er gewerkt aan het op tafel krijgen en brengen van informatie met het onderwerp Warmte Transitie. Na evaluatie zijn we er eigenlijk tevreden over hoe dat gegaan is. Binnenkort is ons eigen evaluatieverslag hier ook te lezen. Nu eerst maar eens hoe dat heeft plaats gevonden.

Halverwege april kwam het eerste contact met de gemeente. De talkshows in de wijken waren afgerond. Er was besloten om nog een ronde te beginnen, met de bedoeling dan een verdiepingslag te maken. Dat was ons moment: hier kunnen wij als Leidse Gesprekken aan bijdragen. Dat idee kwam ook van de gemeente dus van beide kanten tegelijkertijd op!

Vanaf dat moment is e veel overleg geweest, met de betrokken afdeling van de gemeente en met ons eigen team. In elke wijk zijn “koplopers”, een groep van mensen uit een wijk, die zelf al de verdiepingslag hebben gemaakt en heuse kennis hebben verzameld. Daar kan de gemeente wat mee, en daar kunnen de betrokken Leidenaren wat mee. Het adagium was steeds” de gemeente heeft de burgers nodig, en de burgers hebben de gemeente nodig”. Want met deze Warmte Transitie kom je wel “achter de voordeur “bij iedereen!

Elke geplande avond kregen wij de relevante informatie van de gemeente: hoeveel deelnemers, wat speelt er in de wijk, welke kennis is al opgehaald, enz. Op die manier wisten wij hoeveel gespreksleiders nodig waren. Wanneer er bijvoorbeeld 50 wijkbewoners waren, werden er 5 tafels van 10 deelnemers gevormd, elke tafel kreeg een eigen gespreksleider. Tegelijkertijd zorgde de gemeente voor verslaglegging (ingehuurd Magazin on the Spot). De start van de avond was aan de gemeente, met haar presentatie en informatie over die wijk, er konden plenair wat vragen gesteld worden, waar aanwezig konden de wijkdeskundigen hun verhaal/presentatie doen en daarna gingen we uit elkaar aan de tafels. Het eerste rondje begon steevast met een voorstelrondje: wie ben je, waar woon je en wat heb je eventueel al aan je huis gedaan aan warmte behoud.

De laatste avond is geweest. Wij als Leidse Gesprekken zijn nu bezig met onze eigen evaluatie. Maar wat we nu al weten, is dat de informatie, en de deskundigheid uit de wijken nieuwe mogelijkheden aan het licht hebben gebracht. De ambtenaren van de gemeente namen deze nieuwe informatie mee in hun presentatie: de actualiteit uit de wijken werd zo meegenomen!

Wij staan weer klaar voor een volgende ronde!

Dit bericht ging alleen over onze bijdrage aan de Warmte Transitie. Een volgend keer bericht i ook over andere zaken. Reactie? Stuur naar naar L750burgertop@gmail.com

Namens Leidse gesprekken

Edith van Middelkoop

Voor onze volgers