Voor onze volgers

Inderdaad, erg lang geleden dat er hier een nieuw bericht van ons te vinden was. Terwijl er zoveel gebeurd is. Misschien is dat wel de reden geweest. Wat hebben we dan als Leidse gesprekken de laatste tijd aangepakt? Ik wil vooral hier nu noemen wat zich in Leiden heeft afgespeeld rond het onderwerp Warmte Transitie. […]

Voor onze volgers

Stand van zaken Zoals in ons profiel beschreven staat, ondersteunen wij burgers voor burgers. Het doel is om participatie te bevorderen. In ieder geval willen wij ondersteuning bieden daar waar we ons zelf aan bieden en waar we gevraagd worden, als dit past binnen onze bedoeling en zo wanneer nodig een brug kan zijn naar […]

Leidse Donut Coalitie en Idee Cafe hebben samen opgetrokken

Voor onze volgers 1-3-2021 Op 22 februari heeft de webinar plaats gevonden met als titel “Door de bomen het bos weer zien”. Er stonden verschillende presentaties op het programma, waarna er parallelle sessies georganiseerd waren. Het net nieuwe voorstel van de bomenverordening bracht veel discussie, ook al omdat veel bomenliefhebbers en deskundigen meepraatten over de […]

Voor onze volgers

28-11-2020 Beste mensen, Eerst maar een grote bekentenis: er is te veel tijd verstreken tussen de vorige keer dat ik wat schreef en dan nu deze keer. Is dat omdat er misschien niets gebeurd is? Nee dat geeft de werkelijkheid niet weer. Misschien wel het tegenover gestelde: er is veel gebeurd, wij als Leidse Gesprekken […]

Voor onze volgers

Beste mensen, 1: Zoals beloofd hier dan de evaluatie van de huiskamergesprekken  gehouden in de Mors eind 2019. Dus is een gezamenlijke evaluatie van de gemeentelijke partners  en van ons. Belangrijk punt is, dat er geconstateerd is dat deze manier van samenwerken resultaat brengt. Ook dat we er samen steeds beter in worden en er […]

2020

Voor onze volgers, Zoal beloofd zullen we  met meer regelmaat iets van ons laten horen. Allereerst wensen we al onze volgers een goed, groen, gezond 2020 toe. Natuurlijk met veel betrokkenheid en participatie-mogelijkheden  naar alles wat je beweegt aangaande Leiden als stad en woonplaats. Wij willen daar met volle energie graag aan bijdragen en mogelijkheden […]

Handtekening gezet: Leiden Stad van Compassie

Voor onze volgers, Helaas, het is te lang geleden dat jullie hier iets hebben kunnen lezen over onze bezigheden.  Terwijl de realiteit van de activiteiten van Leidse Gesprekken de moeite van het lezen waard is. Deze keer schrijf ik iets over de ondertekening van het manifest Leiden Stad van Compassie. De kranten hebben er vol […]

De haperende lokale democratie

Voor onze volgers, Het lijkt stil. Dat is het naar jullie toe wel geweest. Vandaar dat het tijd is om iets te vertellen over wat is gebeurd en over wat op stapel staat. Twee mensen van onze club zijn naar de bijeenkomst geweest met de titel “de haperende lokale democratie” ( heb een lezing opgevraagd die ik erg […]

Voor onze volgers……

Beste mensen, Allereerst wil ik jullie laten weten dat de naam van onze website geactualiseerd is. Vanaf nu heten we: www.leidsegesprekken.nl Dus de L750 burgertop is geschiedenis geworden, wat natuurlijk in feite ook zo is. Op die manier zal ook de website nog meer aangepast gaan worden. De indeling zal  wat directer worden., meer gericht […]